Mitjançant aquest avís, Soccerland Catalunya (en endavant  “l’EMPRESA”) informa els usuaris de la web www.soccerlandcatalunya.com en la seva política de protecció de dades de caràcter personal (en endavant “Dades personals”) de manera gratuïta i voluntàriament si desitgen facilitar a l’empresa les dades personals sol·licitades en el formulari de contacte. L’EMPRESA es reserva el dret de modificar la present política de protecció de dades per adaptar-la a les novetats legislatives i pràctiques a la indústria. Les dades personals seran processades automàticament i incorporades a fitxers de què l’empresa serà titular i responsable. La recollida i el tractament de dades personals realitzades per l’EMPRESA o per tercers en el seu nom té com a finalitat el manteniment de la relació contractual que el client tingui, si s’escau, amb l’EMPRESA, gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis de l’EMPRESA i la seva adequació a les preferències i gustos del client i d’enviament, per mitjans tradicionals i electrònics d’informació comercial sobre els serveis oferts per l’EMPRESA actualment i en el futur. L’EMPRESA no cedirà les dades personals a tercers sense el consentiment previ per escrit dels afectats. L’EMPRESA o, si s’escau, empreses de tercers tracten les dades personals en nom de la companyia després d’adoptar els nivells de seguretat de protecció de dades personals legalment requerits. No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. Els usuaris tenen reconeguts els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició i els podran exercir, contactant amb l’empresa per correu electrònic a l’adreça info@soccerlandcatalunya.com